ПРОФИЛ

Ние сме обединение на студио за интериорен дизайн
„Зо Дизайн“ и мебелна фабрика „Ко и Ко“. Предлагаме
проектиране и производство на мебели, цялостни
интериорни решения и изделия от дърво с доставка и
сглобяване от квалифицирани екипи на място. Процеса
на работа следва няколко прости стъпки:
Заснемаме помещението. Обсъждаме детайлно вашите
предпочитания, предлагаме нашите идеи за конкретната
ситуация. Мащабно изчертаваме заснетите обекти,
разпределяме пространството и мебелите в
помещението, предоставяме цветова визуализация.
Поддържаме непрекъсната комуникация с Вас по време
на изготвянето на проекта. Гореописаните стъпки са
придружени от цялостна оферта, включваща цени,
гаранции и срокове за изпълнение. Предлагаме пълно
интериорно проектиране, консултации и насоки за
цялостно обзавеждане.

ПРОЕКТ

КО И КО ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.073-16943-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.
Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Дата на стартиране на проекта: 14.09.2020
Дата на приключване на проекта: 14.12.2020

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Производствената база на фабриката е разположена
върху 1 800 кв.м. площ и оборудвана с най-новите и
високотехнологични машини за производство на
мебели от масив, мдф и плоскости от дървесни
частици, интериорни врати, изделия от дърво: перголи,
стрехи, подкоси, облицовка на къщи, беседки и др.
Мебелна фабрика “КО и КО” разполага и със собствен
склад за дървен материал, склад за ламинирани
плоскости и MDF. Материалите и обкова използвани в
производството са с високо качество и отговарят на
европейските и световни стандарти в мебелното
производство.